Yhteistyötahot

Donner-instituutti

Sadankomitea

Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine

Turun yliopiston ranskan kielen oppiaine

Siirtolaisuusinstituutti

Kansakunnan mielenliikkeet -hanke

Rasisminvastainen tutkijaverkosto RASTER