Tietoa hankkeesta

Argumenta: Vihan pitkät jäljet -hanke oli kaksi vuotta kestävä keskustelu vihapuheen, polemiikin ja vastakkainasettelun kulttuurisista juurista ja kielellisistä käytännöistä. Lähestyimme hankkeessa ajankohtaisia kysymyksiä vihan ja kaunan vaikutuksista yhteiskuntaan asettamalla ne historialliseen perspektiiviin, sillä näitä ajankohtaisia teemoja on selitetty ja ratkaistu esimerkiksi keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksessa. Esimodernia maailmaa tarkastelemalla voidaankin havaita, miten vihan ja vainon leviäminen voivat muuttaa kokonaisia yhteiskuntia.

Hankkeen työpajoissa kulttuurihistorian ja kielentutkimuksen tutkijat pohtivat muun muassa politiikantutkimuksen, sosiologian, oikeustieteen, oikeushammaslääketieteen ja uskontotieteen tutkijoiden sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten poliitikkojen, viranomaisten, toimittajien, taiteilijoiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien, kanssa syitä vihapuheen ja vainon takana. Tarkoituksenamme oli koostaa työpajojen pohjalta raportti ja laatia konkreettisia työkaluja perättömien ennakkoluulojen lievittämiseen sekä sen ymmärtämiseen, mistä ennakkoluulot kumpuavat, miten ne kehittyvät ja miten niihin voidaan reagoida.