Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä:

Marjo Kaartinen, kulttuurihistorian professori, TUCEMEMSin johtaja, Turun yliopisto

Matti Peikola, englannin kielen professori, Turun yliopisto

Elina Pirjatanniemi, kansainvälisen oikeuden professori ja Ihmisoikeusinstituutin johtaja, Åbo Akademi

Anu Korhonen, dosentti, eurooppalaisten alueiden ja kulttuurien tutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Louis Clerc, poliittisen historian professori, Turun yliopisto

Anu-Hanna Anttila, dosentti VTT, Turun yliopisto

Helena Ranta, professori, oikeushammaslääkäri

Keijo Virtanen, kulttuurihistorian professori emeritus, Turku

Kurt Villads Jensen, keskiajan tutkimuksen professori, Tukholman yliopisto